Regulamin

Ogólne warunki handlowe Rotho Sp. z o. o. 

1. Obowiązywanie

Nasze dostawy są dokonywane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Niniejsze OWH mają zastosowanie do realizacji wszystkich zamówień złożonych w sklepie internetowym prowadzonym przez  Rotho Sp. Z   o. o.  pod adresem www.pl.rotho.com  (pełne dane spółki jako Administratora danych znajdują się w punkcie 10. niniejszego dokumentu). Omawiane OWH uważa się za zaakceptowane przez klienta w toku rejestracji Konta albo w trakcie procesu składania zamówienia (dla użytkowników niekorzystających z funkcji konta), poprzez zaznaczenie przez niego stosownego check-boxa potwierdzającego zapoznanie się z OWH i akceptację ich brzmienia.

   Nasze oferty produktów online są ważne tylko wtedy, gdy są widoczne na stronie internetowej i do wyczerpania zapasów. Zdjęcia przedstawione na stronie mają charakter poglądowy i nie są wiążące.

2. Dojście do skutku umowy  

Na stronie www.pl.rotho.com użytkownik w celu dokonania zamówienia może skorzystać z funkcji rejestracji Konta,  która umożliwia mu również wgląd w archiwum zamówień, sprawdzanie statusu bieżącego zamówienia, pobieranie formularza reklamacyjnego oraz formularza zwrotu, a także faktury w formie elektronicznej. Aby założyć Konto użytkownik musi zapoznać się  z regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych (dostępnymi pod linkiem https://pl.rotho.com/pages/polityka-prywatnosci ) oraz potwierdzić zgodę na jego postanowienia. Korzystanie z elektronicznej usługi Konta w serwisie nie jest obligatoryjne dla skutecznego złożenia zamówienia.

Użytkownik składa zamówienie wybierając w serwisie interesujące go produkty i dodając je do wirtualnego koszyka zakupów, a następnie przejść do dalszego kroku jakim jest zalogowanie się do Konta swoim loginem i hasłem podanymi przy rejestracji, a w przypadku braku konta przechodząc wprost dalej do panelu umożliwiającego wpisanie danych kontaktowych, adresu do wysyłki zamówienia oraz samego sposobu wysyłki. W przypadku użytkownika dokonującego zamówienia z pominięciem rejestracji/logowania do Konta, musi on dodatkowo potwierdzić przez zaznaczenie check-box'u zapoznanie się z brzmieniem regulaminiu i zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wyrazić na nie zgodę.

Następnie użytkownik przechodzi do etapu wyboru formy zapłaty i finalizuje transakcję w wybranym serwisie transakcyjnym. Wraz z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia składacie nam Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Otrzymają Państwo wtedy od nas niezwłocznie e-mail o wpłynięciu zamówienia,. w przypadku użytkowników korzystających z usługi Konta – informacja ta będzie widoczna także w zakładce “Zamówienia”. Przyjęcie zamówienia, a tym samym dojście do skutku umowy, następuje w momencie dostarczenia potwierdzenia zamówienia z numerem referencyjnym przesyłki (pozwalającym na jej śledzenie), gdy nastąpiła wysyłka. W przypadku zapłaty z góry, dojście do skutku umowy potwierdzamy poprzez przesłanie danych naszego konta.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian cen i asortymentu w dowolnym momencie. Dostawy będą realizowane tylko wtedy, gdy adres dostawy i adres rozliczeniowy  znajduje się w Polsce.   Nie ma minimalnej wartości zamówienia.

Jeśli po potwierdzeniu zamówienia okaże się, że dostawa nie może zostać zrealizowana w całości, ponieważ poszczególnych produktów nie ma tymczasowo w magazynie, poinformujemy klienta mailowo o nowym terminie dostawy.

3. Ceny i koszty wysyłki

 

Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek obrotowy lub podatek VAT.

Dokonując zamówienia Użytkownik wybiera preferowany przez siebie sposób dostawy spośród przewoźników zapewnianych przez Rotho Sp. z o. o. - Kuriera InPost albo Paczkomat InPost, obie usługi świadczone przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624, KRS: 0000536554

Koszty przesyłki poniżej koszyka o wartości 120 PLN pokrywa klient. Wysyłka jest w cenie 18.99 PLN (brutto).

Wartość koszyka powyżej 120 PLN pokrywa Rotho sp. z o.o. (przesyłka bezpłatna dla konsumenta).

4. Czas dostawy

Wszystkie dostawy są realizowane w ciągu 6 dni roboczych. Jeśli nie mamy danego artykułu w magazynie, natychmiast poinformujemy Cię o nowym terminie dostawy.

5. Warunki płatności

Użytkownik dokonuje płatności poprzez zapłatę z góry, wybierając jedną z dostępnych metod, za pośrednictwem:

a.            Paypal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349

b.            przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PeP (Polskie epłatności)

c.            Karty kredytowej obsługiwanej przez PeP (Polskie epłatności)

6. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej zapłaty. Klient jest zobowiązany do współpracy w działaniach, które są niezbędne do ochrony naszej własności.

7. Prawo do zwrotu i instrukcje dotyczące zwrotu

Jeśli jesteś konsumentem, tj. osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu, który nie może być przypisany do Twojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej, przysługuje Ci prawo zwrotu opisane poniżej. Nie dotyczy to towarów, które zostały wykonane specjalnie dla Ciebie według indywidualnych specyfikacji klienta.

Instrukcje dotyczące zwrotu

Otrzymany towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego odebrania, odsyłając go na adres Rotho Sp. Z o. o. - ul. Władysława Grabskiego 2, 75-209 Koszalin, korzystając z formularza zwrotu dostępnego na stronie www.pl.rotho.com/zwrot

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

Skutki zwrotu

W przypadku skutecznego zwrotu usługi otrzymane przez obie strony są zwracane. Zwrot produktów jest skuteczny tylko w przypadku odesłania do Rotho Sp. Z o. o. rzeczy w stanie niepogorszonym, który nie wskazuje na to, że produkty były wykorzystywane inaczej niż jedynie do sprawdzenia ich właściwości i funkcjonalności. Towar noszący ślady innego użytkowania w stopniu wykraczającym poza dwa wyżej przytoczone cele nie podlega zwrotowi.„Sprawdzenie właściwości i funkcjonalności” oznacza testowanie i wypróbowywanie poszczególnych towarów, co jest możliwe i zwyczajowo przyjęte np. w sklepie detalicznym. Rotho Sp. Z o. o. rozpatruje zwrot i w przypadku decyzji pozytywnej zwraca koszty w terminie 30 dni od otrzymania towaru od klienta.

Koniec instrukcji dotyczących zwrotu

8. Gwarancja i prawo do wymiany

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne. W przypadku wad w dostawie, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (customer.service@rotho.com), jak tylko je zauważysz. Dział Obsługi Klienta prześle Ci etykietę zwrotną w ciągu dwóch do trzech dni. Wadliwy towar możesz odesłać do nas bez kosztów wysyłki. Wymienimy wadliwe towary. Jeśli w pojedynczych przypadkach będzie to niemożliwe lub niedopuszczalne, zwrócimy pobraną już cenę zakupu.

 

9. Właściwość miejscowa sądu, prawo mające zastosowanie, klauzula salwatoryjna 

Jeśli są Państwo kupcem, spółką handlową lub osobą prawną prawa prywatnego lub publicznego lub publicznoprawnym majątkiem odrębnym, właściwością miejscową do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego lub z nim związanych jest siedziba Rotho Sp. Z o. o., przy czym mamy również prawo do pociągnięcia Państwa do odpowiedzialności w miejscu zamieszkania lub siedzibie lub w każdej innej właściwości miejscowej dozwolonej przez prawo. W przypadku sporów wynikających z umów konsumenckich, mogą Państwo wytoczyć powództwo w miejscu zamieszkania lub siedzibie jednej ze stron.

Wszystkie stosunki prawne pomiędzy nami a klientem podlegają  prawu polskiemuJeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH będą niedopuszczalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych klauzul.

10. Specjalne kampanie

Warunki kampanii wiosennej: 6-19 marca 2024 r.

 • Wybrany asortyment będzie dostępny z 25% rabatem.
 • Produkty objęte zniżką można znaleźć pod podanym LINKIEM. ( https://pl.rotho.com/collections/wiosna-24 )
 • Aby skorzystać z 30% zniżki, należy użyć kodu VOUCHER podanego podczas procesu płatności.
 • Kod VOUCHER należy zastosować przed sfinalizowaniem zakupu.
 • Dostawa produktów objętych zniżką może potrwać dłużej, do 10 dni roboczych.
 • Pozostałe warunki, w tym minimalne koszty dostawy, pozostają niezmienione.
 • Oferty specjalne (np. kody kuponów) nie będą dodawane.
 • W tym okresie obowiązuje wydłużony czas reakcji obsługi klienta (do 10 dni roboczych).   11. Adres, kontakt, obsługa klienta

   Dane spółki: Rotho Sp. Z o. o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Władysława Grabskiego 2, 75-210 Koszalin

   Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS pod numerem KRS 0000514710, NIP: 6692521697, REGON: 321531921

   Kontakt w sprawie zapytań klientów: Dostępne są następujące opcje kontaktu: Pytania dotyczące produktu: customer.service@rotho.com; Pytania dotyczące zamówienia, dostawy i faktury: customer.service@rotho.com

   Cała zawartość naszej strony internetowej, taka jak tekst, obrazy, grafika, inne pliki i oprogramowanie, jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Nie mogą być one kopiowane ani modyfikowane w celach komercyjnych lub w celu rozpowszechniania lub wykorzystania na innych stronach internetowych. Wszystkie te prawa są w posiadaniu Rotho Kunststoff AG . Wykorzystanie bez naszej wyraźnej zgody jest niedozwolone.

   Rotho Sp z o.o., Koszalin, Polska,  Stan na 14.03.2022.