Polityka prywatności

Ochrona danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI Grupy ROTHO

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa i odpowiednich przepisów o ochronie danych. Dzięki poniższym informacjom dotyczącym naszej polityki prywatności dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy dane na naszych stronach internetowych (www.rotho.com,www.appmybox.com, www.madeibox.com,modlife.ch,rotho-renew.com,www.rotholoft.com,www.rothopro.com,mypet.rotho.com) i podczas korzystania z naszych sklepów internetowych (www.pl.rotho.com; www.rotho-shop.com, www.rothoshop.ch).

1. Administratorzy danych

Przetwarzaniem danych na naszych stronach internetowych zajmuje się właściwy operator strony internetowej, przedsiębiorstwo należące do Grupy Rotho. Informacje o przedstawicielach odpowiedzialnych za przetwarzanie danych i dane kontaktowe są dostępne w stopce redakcyjnej strony internetowej.

2. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych Grupy Rotho można skontaktować się w następujący sposób:

W imieniu Rotho Sp. Z o.o.:

Robert Thoma GmbH
z.Hd. die Datenschutzbeauftragte
Hauptstr. 84
79733 Görwihl

E-mail: datenschutz@rotho.com
Tel.: +49 351 2820 51 75

3. Przetwarzanie danych

3.1 Informacje ogólne, usunięcie

Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby, takie jak imię i nazwisko, adres, adresy e-mail i identyfikatory internetowe.

Dane osobowe naszych użytkowników są wykorzystywane w następujący sposób:

 1. wykonywanie naszych usług,
 2. zapewnienie wsparcia technicznego.

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy wyraziłeś(-aś) na to swoją zgodę, jest to niezbędne do celów prowadzonych rozliczeń (realizacja transakcji bankowych), realizacji dostaw towarów (dostawa przez dostawcę usług pocztowych) lub jest to konieczne z innych względów tak, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie.

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko spełnią swój cel, a ich usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

3.2 Korzystanie z naszej strony internetowej w celach informacyjnych

Jeśli korzystasz ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie logujesz się, nie rejestrujesz lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, wówczas nie gromadzimy żadnych danych osobowych, z wyjątkiem tych, które przekazuje Twoja przeglądarka, aby umożliwić Ci odwiedzenie strony. Są to:

 • adres IP
 • data i godzina wejścia na stronę
 • różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
 • treść zapytania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość każdorazowo przesyłanych danych
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki

Przechowujemy te dane przez określony czas w postaci plików dziennika, aby móc przeanalizować i wyeliminować ewentualne problemy techniczne. Podstawę prawną tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ze względu na charakter Internetu dane te są nieuchronnie przetwarzane na licznych serwerach, dopóki Twoje zapytanie nie dotrze na nasz serwer sieciowy; dlatego też możliwe jest gromadzenie i wykorzystywanie danych w „krajach trzecich” (np. USA). Nasza firma nie ma najmniejszego wpływu na ten proces. Oprócz tych wymagań technicznych dostawca tej strony internetowej nie przekazuje żadnych danych osobowych do krajów nieleżących w obszarze obowiązywania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ani krajów niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Oprócz korzystania z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli Cię interesują. Aby to zrobić, zwykle musisz podać dodatkowe dane osobowe, których używamy do świadczenia odpowiedniej usługi. Jeżeli jest opcja dobrowolnego podania dodatkowych informacji, jest to odpowiednio oznaczone.

3.2 Formularz kontaktowy

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza na stronie lub e-mailem, Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i inne podane przez Ciebie dane będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Odpowiedzi na zapytania są udzielane nieszyfrowanym e-mailem. Zebrane w takich okolicznościach dane usuwamy 6 miesięcy po nawiązaniu kontaktu, o ile nie zachodzi wymóg dłuższego ich przechowywania. W przypadku obowiązywania ustawowych okresów przechowywania dane zostaną zablokowane.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i b (wykonanie umowy) RODO. Przetwarzanie, w szczególności komunikacja za pośrednictwem niezaszyfrowanej poczty e-mail, są zgodne z prawem, o ile wyraziłeś(-aś) na to zgodę. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

3.3 Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter dostępny na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a RODO.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przechowywanie danych oraz adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „rezygnacja z subskrypcji” w newsletterze.

3.4 Korzystanie z naszych sklepów internetowych, tworzenie konta klienta

Kiedy robisz zakupy w naszych sklepach internetowych, zbierane są dane osobowe, które są nam potrzebne do przygotowania zamówienia. Dotyczy to następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, szczegóły płatności. Również dane dotyczące Twojego zamówienia: artykuły, data, numer zamówienia, forma płatności i numer faktury. Przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane w celu realizacji umowy. W tym celu współpracujemy z dostawcami usług płatniczych i transportowych. Podstawę prawną tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Obowiązkowe informacje wymagane do realizacji zamówienia są specjalnie oznaczone, pozostałe informacje mają charakter dobrowolny. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO.

Usuwamy dane dotyczące Twojego zamówienia, gdy tylko nie jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania, tj. do 10 lat od złożenia zamówienia. Po upływie okresów gwarancyjnych ograniczamy przetwarzanie, tj. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków ustawowych.

W celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu osób trzecich do Twoich danych osobowych, w szczególności finansowych, proces składania zamówienia jest szyfrowany z wykorzystaniem technologii SSL.

Jeśli chcesz coś zamówić w naszym sklepie internetowym, możesz wybrać, czy dane wymagane do zamówienia wprowadzasz tylko raz dla tego zamówienia, czy też chcesz założyć konto klienta, w którym Twoje dane będą zapisywane na potrzeby przyszłych zakupów.

Kiedy założysz konto w „Moje konto”, podane tam dane będą przechowywane z możliwością cofnięcia zgody na ich przechowywanie. Zawsze możesz usunąć konto w strefie klienta.

4. Przekazywanie danych w ramach Grupy Rotho, przekazywanie danych za granicę

Przekazywanie danych osobowych między spółkami Grupy Rotho odbywa się w ramach zarządzania centralnym systemem obsługi klienta i realizacji zamówień. Odbiorcami danych osobowych przeznaczonych do przetwarzania są spółki Grupy Rotho, w szczególności Rotho Kunststoff AG w Würenlingen (Szwajcaria) oraz nasze zakłady produkcyjne w Polsce. Grupa Rotho zobowiązuje swoje przedsiębiorstwa poprzez wewnętrzne wytyczne do wdrażania środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

5. Cookies

Te strony internetowe korzystają z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię przy kolejnych wizytach, jeśli masz założone u nas konto. W przeciwnym musiał(a)byś się logować ponownie przy każdej wizycie. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a RODO. Ta strona korzysta z plików cookie w następującym zakresie:

 • Tymczasowe pliki cookie (zastosowanie tymczasowe)
 • Trwałe pliki cookie (zastosowanie ograniczone czasowo),
 • Pliki cookie osób trzecich (innych dostawców).

Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne zapytania z Twojej przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer zostanie rozpoznany, gdy ponownie wejdziesz na naszą stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub po zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami, m.in. możesz odmówić przyjęcia plików cookie stron innych dostawców lub wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Te przechowywane informacje są przechowywane oddzielnie od wszelkich innych ewentualnie przekazywanych nam danych. W szczególności dane z plików cookie nie są łączone z innymi Twoimi danymi.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię ona o pojawianiu się plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub wykluczała je w całości i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność takiej witryny może być ograniczona.

6. Usługi analityczne

6.1 Zadania narzędzi analitycznych

Na naszych stronach internetowych zintegrowaliśmy narzędzia analityczne w celach marketingowych i na potrzeby optymalizacji naszych ofert. W tym celu przekazywane są dane wymienione w punkcie 3.2. Podstawę prawną tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO

6.2 Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc., Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland („Google”). Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych. Generowane przez plik cookie

informacje dotyczące korzystania z tych stron internetowych są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Holandii i tam przechowywane. Jednak Google wcześniej skraca i anonimizuje Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o utworzeniu w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony. Dane nie będą przekazywane dalej. Ponadto zebrane dane nie będą powiązane z żadnymi danymi z innych źródeł.

Przetwarzanie danych za pomocą Google Analytics na naszej stronie internetowej opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, zmieniając swoje obecne ustawienia w naszym banerze plików cookie.

Możesz również zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania Twojej przeglądarki.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adres IP) oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google za pomocą wtyczki, którą możesz pobrać i zainstalować pod tym linkiem.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkownika, znajdziesz w polityce prywatności Google.

Google Analytics jest używany zgodnie z wymogami uzgodnionymi z Google przez niemieckie instytucje zajmujące się ochroną danych.

Informacje od dostawcy zewnętrznego: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz Polityka prywatności:  http://www.google.de/intl/ de/polityki/prywatność.

6.3 Hotjar

Administrator wykorzystuje w swojej działalności - a konkretnie na obsługiwanej stronie internetowej - narzędzia Hotjar. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: Hotjar Limited Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road,, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta), któremu mogą być udostępniane dane takie jak m.in. ruch kursora, przewijanie strony, lokalizacja, system operacyjny i przeglądarka. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out/istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar. Ustawienia mogą zostać zmienione bezpośrednio po odwiedzeniu strony Administratora, po rozwinięciu opcji "Dostosuj ustawienia/Ustawienia szczegółowe" widocznej w oknie informującym o możliwych sposobach wykorzystania danych i stosowanych w tych celach narzędziach.

 

6.4 Shopify

Korzystamy z Shopify, aby świadczyć nasze usługi dla Ciebie. Shopify to platforma, za pośrednictwem której oferowane i wykonywane są usługi e-commerce. Usługodawcą jest Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor,1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia. Polityka prywatności Shopify znajduje się pod następującym linkiem: https://www.shopify.com/legal/privacy/customers. Ponadto Shopify wykorzystuje pliki cookie, aby świadczyć nam swoje usługi, np. aby dostarczyć nam analitykę dotyczącą liczby osób odwiedzających nasz sklep oraz pomóc nam w rozwiązywaniu problemów i ulepszaniu naszego sklepu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1) lit. a DSGVO.
W tym celu zawarliśmy z Shopify umowę o realizację zamówienia, ponieważ Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Shopify. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które przekazali nam Państwo w celu zawarcia umowy, takich jak nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu i informacje o płatności. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b DSGVO. Usuwamy Państwa dane dotyczące zamówienia, gdy tylko nie jesteśmy już prawnie zobowiązani do ich przechowywania, tj. zasadniczo do 10 lat po złożeniu zamówienia. Już teraz ograniczamy przetwarzanie danych po upływie okresów gwarancyjnych, tzn. Twoje dane będą wykorzystywane tylko do wypełnienia obowiązków prawnych.
W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych i cofnąć zgodę, wysyłając e-mail na adres datenschutz@rotho.com. Więcej informacji znajduje się w punkcie nr 11 niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

 

7. Reklama internetowa (Google Adwords)

7.1 Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7.2 Cel korzystania z Google Adwords

Używamy Google Adwords w celu zwrócenia uwagi na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. Tym samym jesteśmy zainteresowani pokazywaniem Ci reklam, które Cię interesują, uatrakcyjnianiem naszej strony internetowej i uzyskaniem rzetelnej kalkulacji kosztów reklamy.

Te narzędzia reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „Ad Server” [serwerów reklamowych]. W tym celu używamy plików cookie serwera reklam, które mogą służyć do pomiaru pewnych parametrów pomiaru skuteczności, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie zwykle wygasają po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji Twojej osoby. Unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na każde jej umieszczenie (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacje opt-out (oznaczające, że użytkownik nie chce być już adresatem reklam) są zazwyczaj przechowywane jako wartości analityczne tego pliku cookie.

Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznawanie Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie przechowywany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi Adwords przypisywany jest inny plik cookie. Oznacza to, że pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów Adwords. My sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wymienionych środków reklamowych. Otrzymujemy od Google jedynie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy zobaczyć, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystywania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy na podstawie tych informacji zidentyfikować użytkownika.

Dzięki używanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez zastosowanie AdWords Google otrzymuje informację, że uzyskałeś(-aś) dostęp do odpowiedniej części naszej witryny lub kliknąłeś(-ęłaś) jedną z naszych reklam. Jeśli jesteś zarejestrowany(-a) w usłudze Google, Google może przypisać tę wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany(-a) w Google lub nie zalogowałeś(-aś) się, istnieje możliwość, że dostawca pozna i zapisze Twój adres IP.

Na kilka sposobów możesz uniemożliwić udział w tym procesie śledzenia:

a) poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki – w szczególności wyłączenie plików cookie podmiotów trzecich oznacza, że nie będziesz otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych;

b) poprzez wyłączanie plików cookie do śledzenia, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby cookies z domeny „www.googleadservices.com” były blokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym te ustawienia zostaną usunięte, jeśli usuniesz pliki cookie;

c) dezaktywując reklamy preferowane przez dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads”, klikając w link http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, jeśli usuniesz swoje pliki cookie;

d) poprzez trwałą dezaktywację w swoich przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej oferty.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/de.html. Możesz też odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org.

8. Integracja usług osób trzecich (LinkedIn, YouTube)

Integracja usług innych dostawców opisanych poniżej ma na celu atrakcyjne prezentowanie naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8.1 Integracja LinkedIn

Na niektórych naszych stronach zapewniamy obecnie dostęp do LinkedIn za pośrednictwem tzw. zakładki społecznościowej. Aby mieć pełną kontrolę nad danymi, LinkedIn jest dołączany tylko jako link. Po kliknięciu zintegrowanej grafiki zostaniesz przekierowany(-a) na stronę LinkedIn i dopiero wtedy dane użytkownika zostaną przesłane do LinkedIn.

Dowiedz się więcej o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez LinkedIn. Firma i jej oświadczenia z zakresu polityki prywatności:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8.2 Integracja YouTube

(1) Do naszej oferty online włączyliśmy filmy z YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej.

(2) Gdy odwiedzasz stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że uzyskałeś(-aś) dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane będą dane, o których mowa w § 3 niniejszej polityki prywatności. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które się logujesz, czy też takie konto nie istnieje. Jeśli jesteś zalogowany(-a) w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany(-a) z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i/lub projektowania swojej witryny w oparciu o potrzeby. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania treści reklamowych dostosowanych do potrzeb i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat Twoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Twoje dane osobowe również w USA i poddał się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

8.3 Integracja Instagrama

Mamy link do Instagrama, dostawcą jest: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, osadzony na niektórych naszych stronach internetowych. Po kliknięciu w grafikę zostaniesz przekierowany na Instagram i dopiero wtedy informacje o użytkowniku zostaną przeniesione na Instagram. Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia danych można znaleźć pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.4. Integracja Facebooka

Na niektórych naszych stronach zintegrowaliśmy link do Facebooka, dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Po kliknięciu w grafikę zostaniesz przekierowany do Facebooka i dopiero wtedy informacje o użytkowniku zostaną przesłane do Facebooka. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych można znaleźć pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php

8.5 Integracja Google Maps

Na tej stronie korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy. Podstawę prawną tych działań stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Gdy odwiedzasz witrynę, Google otrzymuje informację, że uzyskałeś(-aś) dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3.2 niniejszej polityki prywatności. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego się logujesz, czy też takie konto nie istnieje. Jeśli jesteś zalogowany(-a) w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany(-a) z Twoim profilem w Google, musisz się najpierw wylogować. Google przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i/lub projektowania swojej witryny w oparciu o potrzeby. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania treści reklamowych dostosowanych do potrzeb i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Korzystanie z aplikacji

Możesz pobrać naszą aplikację „APPMyBox” z naszej strony internetowej. Dzięki APPMyBox możesz organizować i archiwizować pudełka i przedmioty na swoim smartfonie za pomocą kodu QR, w który wyposażone są wszystkie pudełka do przechowywania od Rotho. Aby zarejestrować się w aplikacji, wprowadź swoje nazwisko, imię i inne informacje o firmie. Informacje te są wymagane do realizacji umowy i będą przechowywane na naszych serwerach tak długo, jak jest to konieczne do wykonania usługi. Podstawę prawną tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Kiedy korzystasz z aplikacji, nasze serwery tymczasowo rejestrują adres IP Twojego urządzenia i inne funkcje techniczne, takie jak na przykład wyszukiwane treści (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W inny sposób Rotho nie wykorzystuje danych. W tej aplikacji masz możliwość korzystania z różnych funkcjonalności, które są dostarczane przez osoby trzecie (np. Apple lub Google) i wykorzystywane przez nie jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcjonalności oraz sposobu włączania i wyłączania używania, skontaktuj się z producentem odpowiedniego systemu operacyjnego.

Aby móc korzystać z aplikacji na Twoim urządzeniu, aplikacja musi mieć dostęp do różnych funkcji i danych na Twoim urządzeniu końcowym. Wymaga to udzielenia określonych uprawnień (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Kategorie autoryzacji są różnie programowane przez różnych producentów. A więc np. w systemie Android poszczególne uprawnienia są pogrupowane w kategorie uprawnień i możesz wyrazić zgodę tylko na kategorię uprawnień jako całość.

Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać. Pamiętaj jednak, że w przypadku jej wycofania możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej aplikacji.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo:

a) zażądania informacji o kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania (art. 15 RODO);

b) żądania sprostowania lub uzupełnienia błędnych lub niekompletnych danych (art. 16 RODO);

c) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które ma się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji (art. 21 ust. 1 RODO);

e) w określonych przypadkach w ramach art. 17 DS-GVO żądania usunięcia danych – w szczególności w przypadku, gdy dane te nie są już potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub gdy cofniesz swoją zgodę zgodnie z punktem (c) powyżej lub wnosisz sprzeciw zgodnie z punktem (d) powyżej;

f) żądania ograniczenia danych pod pewnymi warunkami, jeżeli usunięcie nie jest możliwe lub obowiązek usunięcia jest kwestią sporną (art. 18 RODO);

g) do przenoszenia danych, tj. możesz otrzymać dane, które nam przekazałeś(-aś), w powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, takim jak np. CSV, i w razie potrzeby przekazywać je innym (art. 20 RODO).

11. Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych

Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę na wykorzystanie danych, możesz ją w każdej chwili skutecznie cofnąć. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po tym, jak je nam zakomunikowałeś(-aś).

Jeżeli opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na wyważeniu interesów, możesz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie danych w szczególności nie jest konieczne do wykonania zawartej z Tobą umowy, o czym każdorazowo informujemy w poniższym opisie funkcji. W przypadku skorzystania z takiego odwołania prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych tak, jak to robiliśmy. W przypadku wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu zbadamy stan faktyczny i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub przedstawimy Ci nasze istotne i wymagające ochrony powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiście w każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie dot. otrzymywania treści reklamowych, kierując do nas maila na adres:  datenschutz@rotho.com.

W przypadku wszelkich innych informacji, próśb o usunięcie i poprawienie, o informacje, o przeniesienie danych, w przypadku sprzeciwów dotyczących przetwarzania danych itp. wyślij wiadomość e-mail na adres datenschutz@rotho.com.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje prawa do ochrony danych zostały w inny sposób naruszone, możesz również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych.

12. Bezpieczeństwo danych

Posiadamy nowoczesne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności chroniące Twoje dane osobowe przed zagrożeniami podczas ich przesyłania oraz przed pozyskaniem informacji przez osoby trzecie. Są one dostosowywane do aktualnego stanu techniki, wymogów ochrony danych osobowych oraz zagrożeń dla Twoich praw i wolności.

13. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszej polityce prywatności w celu dostosowania jej do zmieniającej się sytuacji prawnej lub zmian wprowadzanych w naszych ofertach.

Stan na: Marzec 2021