Skupiamy się na jakości

Nazwa Rotho oznacza jakość na wszystkich poziomach procesu - od projektu, przez rozwój, po produkcję - nasza świadomość jakości jest głęboko zakorzeniona i praktykowana na co dzień. Jesteśmy tak przekonani o jakości naszych produktów, że na prawie wszystkie udzielamy wyjątkowej 20-letniej gwarancji trwałości.

Design

Wszystkie nasze produkty są opracowywane w Szwajcarii i przez lata zdobyły jedne z najbardziej prestiżowych nagród za wzornictwo. Użytkownicy i ich potrzeby znajdują się na pierwszym miejscu we wszystkich opracowywanych przez nas produktach. Naszym celem jest długofalowe wspieranie ludzi w ich codziennym życiu i oferowanie produktów wyróżniających się pod względem funkcjonalności i jakości. Z tego powodu szczególnie zależy nam na tworzeniu rozwiązań zorientowanych na klienta, starannym wykorzystaniu surowców i ponadczasowym wzornictwie. Nasze produkty powinny wyróżniać się nie tylko dla samego wyróżniania się, ale zachwycać jakością, a jednocześnie służyć użytkownikowi i cieszyć go przez wiele lat. 

Szwajcarskie pochodzenie

Szwajcarskość i jakość idą w parze. Dlatego też szwajcarskość jest postawą, którą wyznają wszyscy nasi pracownicy. Nawet jeśli produkt jest wytwarzany w fabryce poza Szwajcarią, jest on wytwarzany z takim samym zaangażowaniem w jakość i przy użyciu tych samych surowców. Szwajcarskie korzenie i globalne spojrzenie kształtują naszą kulturę. Stanowi to podstawę naszego sukcesu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zrównoważone surowce wolne od zanieczyszczeń

Ochrona i zachowanie środowiska oraz surowców w sposób zrównoważony jest dla nas bardzo ważne. Dlatego w naszych produktach i opakowaniach konsekwentnie unikamy szkodliwych dodatków, takich jak PCW i BPA. Ponadto coraz częściej stosujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. W 2021 roku nasze produkty były już wykonane w 35% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a w ciągu najbliższych kilku lat zamierzamy podwoić ten odsetek.

Certyfikacja

System zarządzania środowiskowego firmy Rotho posiada certyfikat ISO 14001. 

Rotho posiada certyfikat ISO 9001 od 1996 roku

Regularne audyty systemu, procesu i produkcji

W 2002 roku nastąpiła transformacja jakości z elementów na procesy

ISO 14001: 2004 - od stycznia 2011 roku

Certyfikat Błękitnego Anioła od 2021 roku

Produkcja

Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne i procesy produkcyjne o wysokich standardach jakościowych.Duża elastyczność (model czterozmianowy). Wysoko wykwalifikowani pracownicy z długim stażem pracy.

Gwarancja

Jak postępować w przypadku roszczeń gwarancyjnych?

Czy jako konsument kupiłeś produkt Rotho objęty 20-letnią gwarancją trwałości i czy w związku z tym pojawiło się roszczenie gwarancyjne?  W takim przypadku gwarancja producenta lub gwarancja trwałości zostanie uznana, jeśli wada zostanie zgłoszona do nas natychmiast po jej wykryciu przez kupującego. 

Prosimy o przesłanie opisu wady (w miarę możliwości ze zdjęciem), kopii dowodu zakupu oraz danych kontaktowych na adres customerservice@rotho.com lub pocztą na adres 

Rotho Sp. z o.o.
Gwarancja
Grabskiego 2

75-209 Koszalin

PROSIMY O NIEWYSYŁANIE NAM PRODUKTÓW, JEŚLI NIE ZOSTANIEMY O TO POPROSZENI.  

Przesyłki wysłane bez opłaty pocztowej lub z niewystarczającą opłatą pocztową nie będą przyjmowane.  Wszelkie koszty (np. koszty przesyłki i opakowania) poniesione w związku z nieuzgodnionymi zwrotami NIE będą zwracane.  Firma Rotho nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących przechowywania lub zwrotu przesyłek niezamówionych lub błędnie skierowanych, a także przesyłek z brakującymi lub niewystarczającymi danymi adresowymi.  Nasi pracownicy zbadają sprawę i wyślą produkt zastępczy, jeśli reklamacja jest uzasadniona.  Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w poniższym oświadczeniu gwarancyjnym.

Oświadczenie gwarancyjne 

Nasze produkty oznaczone "20-letnią gwarancją" są wytwarzane z najwyższą starannością i precyzją.  Produkty lub poszczególne części, w których w okresie gwarancyjnym wynoszącym 20 lat od daty zakupu wystąpią wady materiałowe, produkcyjne lub funkcjonalne, zostaną przez nas wymienione.  Jeśli dane produkty zostaną wycofane z oferty, firma Rotho zastąpi je, dostarczając produkty podobne lub równoważne.

1. Okres gwarancji dotyczy wyłącznie zakupów konsumenckich oraz dostaw i wynosi 20 lat.  Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu produktu przez konsumenta.  Rotho, jako producent, udziela konsumentowi gwarancji na produkty, które wytwarza w okresie gwarancyjnym, na wady konstrukcyjne, produkcyjne, przetwórcze i materiałowe, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Ważne: niniejsza gwarancja producenta lub gwarancja trwałości obowiązuje wyraźnie obok i w zależności od gwarancji prawnej i/lub umownej sprzedawcy. Gwarancja ta jest jednak wyłączona, o ile nabywca wystąpi z roszczeniem wobec sprzedawcy z tytułu tej samej wady na podstawie gwarancji prawnej lub umownej.  Niniejsza gwarancja nie narusza zatem praw Nabywcy do rękojmi wobec Sprzedawcy.  Zwrot ceny zakupu jest możliwy wyłącznie u sprzedawcy.

2. Gwarancja trwałości dotyczy wyłącznie produktów, które są używane przez nabywcę zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo eksploatowane i konserwowane. 

Gwarancja trwałości nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych nadmiernym użytkowaniem oraz użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, w szczególności z powodu nieprzestrzegania specyfikacji Rotho podanej na etykiecie.

Gwarancja podlega szwajcarskiemu prawu materialnemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeńska Konwencja Sprzedaży).