Dane firmy

Dane spółki:
Rotho Sp. Z o. o. z siedzibą w Koszalinie,
ul. Władysława Grabskiego 2, 75-210 Koszalin
 
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział KRS pod numerem KRS 0000514710, NIP: 6692521697, REGON: 321531921
 
customer.service@rotho.com
www.pl.rotho.com 
Rotho Group:

Rotho Sp. z o.o.
Rotho Kunststoff AG
Rotho Kunststoff GmbH
Rotho Italia SRL