Nasz proces projektowy

Przy projektowaniu naszych produktów na pierwszym miejscu obok trwałości stawiamy design i funkcjonalność.
Proces ten rozpoczyna się od pomysłu w formie rysunkowej. Poniżej znajdują się
Prototypy, które testujemy. W ten sposób powstaje dobrze przemyślany, zorientowany na design i funkcjonalny produkt.

Proces projektowy Albula - system do recyklingu