Firma Rotho Sp. zo.o., w związku z dynamicznym rozwojem, pilnie poszukuje pracownika na
stanowisko:

Pomocnik Ustawiacza Maszyn Wtryskowych

Zadania

🔹 Przygotowanie narzędzi wtryskowych do produkcji

🔹 Pomoc w zmianach form wtryskowych

🔹 Porządkowanie stanowiska pracy

🔹 Pomoc w utrzymaniu produkcji

🔹 Nabywanie umiejętności w ustawianiu maszyn wtryskowychWymagania

🔹 Praca w systemie 3 zmianowym ( brygadowym)

🔹 Wykształcenie średnie lub zawodowe

🔹 Podstawowa znajomość komputera

🔹 Zamiłowanie do zagadnień technicznych


Miejsce pracy: KoszalinOferujemy

🔹 Wynagrodzenie 3 500 brutto + premia (0-20% w skali roku)

🔹 Umowa o pracę na okres próbny

🔹 Druga lub trzecia umowa na czas nieokreślony (w zależności od predyspozycji)

🔹 Dodatek na dojazdy do pracy

🔹 Zapewnimy wymagane uprawnienia (suwnice , SEP, wózki widłowe)

🔹 Dla osób, które będą pretendować na stanowisko Ustawiacza maszyn wtryskowych- dodatkowe szkolenia

🔹 Ciekawą i pełną wyzwań pracę z możliwością rozwoju

🔹 Pracę w przyjaznej atmosferze

🔹 Opcja bezpłatnego ubezpieczenia grupowego dla pracowników

🔹 Fundusz ZFŚS


Jest to dobry start w przyszłość dla młodych ludzi, po szkołach średnich technicznych lub
branżowych, którzy chcą pracować i rozwijać swoje umiejętności.


Wymagane CV wraz ze zgodą na przetwaraznie danych osobowych prosimy przesyłać na
wskazane adresy e-mail.

                               
Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.


Kontakt i e-mail: Michał Wolski,
tel. 605 190 386,
e-mail:
michal.wolski@rotho.comDo CV dodaj informacje o przetwarzaniu danych:

Informacja wsprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących o pracę Stosownie do
postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, dalej „rozporządzenie
2016/679″), firma Rotho Sp. z o.o. informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rotho Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. W. Grabskiego 2, 75-209
Koszalin, adres e-mail: rekrutacja@rotho.com

2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z
naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, Pani Kerstin Harzendorf, c/o
T-Systems Multi Media Solutions GmbH, Riesaer Str. 5, 01127 Drezno, listownie
albo drogą elektroniczną na adres mailowy Datenschutz@Rotho.com

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja przez Rotho Sp.
z o.o. procesu rekrutacji.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzane jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane innym odbiorcom, organizacjom
międzynarodowym,  do państw trzecich.

6. Pana/Pani dane
osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia
rekrutacji (30 dni) lub (w przypadku wyrażenia zgody) przez okres roku od dnia
złożenia aplikacji.

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do:

a. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie
danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym (jest
dobrowolne). Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest nieuwzględnienie
w procesie rekrutacji Pana/Pani kandydatury na aplikowane stanowisko.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane
w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.